Bazylika Matki Bożej Bolesnej
i kościół św. Doroty

Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej

Zgromadzenie Księży Marianów

Bolesna Królowa Polski
koronowana
15 sierpnia 1967 roku

data nadania tytułu
bazyliki mniejszej 
2 lipca 2005 roku 

Diecezja Włocławska

Obraz MB

Licheń to wieś leżąca niemal w geograficznym środku Polski, 12 km na północ od Konina, wśród lasów, łąk i jezior. Znajduje się tu jedno z najsłynniejszych sanktuariów maryjnych w Polsce.
Jak głosi legenda, Tomasz Kłossowski, kowal z okolic Lichenia, ciężko ranny w bitwie pod Lipskiem, w modlitwach błagał Maryję, żeby nie umarł na obcej ziemi. Wtedy miała mu się ukazać Matka Boża w królewskiej koronie, zapłakana i tuląca do piersi Orła Białego. Powiedziała mu, że wyzdrowieje, a gdy wróci do domu, ma umieścić jej wizerunek w miejscu publicznym w rodzinnych stronach. Uzdrowiony Tomasz Kłossowski powrócił do domu i od tej pory przez 23 lata wędrował po kraju, szukając objawionego mu wizerunku. Znalazł go wreszcie w miejscowości Lgota, wracając w 1836 roku z pielgrzymki do Częstochowy. Uzyskawszy zgodę właściciela, zabrał obraz do swojego domu, a w 1844 umieścił go w małej kapliczce na sośnie w pobliskim lesie.
W 1850 roku właśnie tutaj objawiła się Matka Boża pasterzowi Mikołajowi Sikatce, który pasł bydło w pobliżu kapliczki. Wzywała ludzi do nawrócenia i pokuty, do zerwania z pijaństwem, zachęcała do modlitwy i udziału w mszach świętych. Objawienia trwały przez dwa lata. Maryja zawsze miała na piersi Orła Białego. Zapowiadała niepodległość ojczyzny, ale także kary i klęski. Prosiła o częste odmawianie różańca i przeniesienie obrazu do kościoła. Mikołaj rozgłaszał orędzie Matki Bożej, ale nie wierzono mu. Został aresztowany przez władze carskie. Dopiero gdy zgodnie z przepowiednią nadeszła epidemia cholery, ludzie przypomnieli sobie o ostrzeżeniach. Wtedy zaczęli tłumnie przybywać do Maryi i prosić o pomoc. Wielu chorych i umierających doznało uzdrowienia. Był to początek kultu obrazu Matki Bożej w Licheniu.
Teren sanktuarium jest rozległy, położony na wzgórzu i otoczony murem, obejmuje kościół św. Doroty z cudownym obrazem, drewniany kościół Matki Bożej Częstochowskiej z 1728 roku, place na nabożeństwa, aleje drogi krzyżowej, ołtarze polowe, kapliczki, pomniki, grobowce historyczne oraz zaciszne alejki wśród drzew. W 1994 roku rozpoczęto tu budowę nowej świątyni ku czci Matki Bożej Licheńskiej. W 2004 roku, po dziesięciu latach prac, oddano do użytku monumentalną pięcionawową bazylikę, zbudowaną na planie krzyża, z centralną kopułą. Jest to obecnie największa świątynia w Polsce, ósma pod względem wielkości w Europie i jedenasta na świecie.
W głównym ołtarzu bazyliki znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej Licheńskiej. Został on namalowany farbami olejnymi na desce modrzewiowej o wymiarach 24 × 12 cm. Maryja ma na piersiach Orła Białego, na którego kieruje swe półprzymknięte oczy. Twarz Maryi pełna jest majestatu, ale i bólu. Królewską koronę na Jej głowie podtrzymują dwaj aniołowie. Złocisty płaszcz pokrywają symbole męki pańskiej: bicze, gwoździe, cierniowa korona itp. U dołu widnieje napis: "Królowo Polski, udziel pokoju dniom naszym". Badacze określają czas jego powstania na okres konfederacji barskiej (1772). Jest to kopia obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej, zwanej Obozową. Takie wizerunki wręczano idą-cym na wojnę żołnierzom i jest to prawdopodobnie jeden z nich.
Dnia 15 sierpnia 1967 roku Stefan kardynał Wyszyński z udziałem biskupów i duchowieństwa oraz ok. 150 tysięcy pielgrzymów z całej Polski dokonał koronacji cudownego obrazu koronami papieskimi, przysłanymi przez papieża Pawła VI, który nadał obrazowi nazwę Bolesna Królowa Polski. 2 lipca 2005 roku świątynia uzyskała tytuł bazyliki mniejszej.

Lichen_bazylika_01.jpg
Lichen_bazylika_08.jpg
Lichen_bazylika_017.jpg
Lichen_bazylika_031.jpg
Lichen_bazylika_065.jpg
Lichen_bazylika_025.jpg
Lichen_bazylika_035.jpg
Lichen_bazylika_102.jpg
Lichen_bazylika_092.jpg
Lichen_bazylika_095.jpg
Lichen_bazylika_096.jpg
Lichen_bazylika_097.jpg
Lichen_bazylika_100.jpg
Lichen_bazylika_116.jpg
Lichen_bazylika_115.jpg
Lichen_bazylika_056.jpg
Lichen_bazylika_037.jpg
Lichen_bazylika_063.jpg
Lichen_bazylika_064.jpg
Lichen_bazylika_060.jpg
Lichen_bazylika_072.jpg
Lichen_bazylika_075.jpg
Lichen_bazylika_081.jpg
Lichen_bazylika_02.jpg
Lichen_bazylika_07.jpg
Lichen_bazylika_085.jpg
Lichen_bazylika_086.jpg
Lichen_bazylika_087.jpg
Lichen_stary_01.jpg
Lichen_Stary_121.jpg
Lichen_Stary_123.jpg
Lichen_Stary_124.jpg
Lichen_Stary_125.jpg
Lichen_Stary_131.jpg
Lichen_Stary_132.jpg
Lichen_Stary_137.jpg
Lichen_Stary_138.jpg
Lichen_Stary_118.jpg